تکالیف کلاس ششم پنجم مارس

با سلام و ارادت خدمت شما عزیزان ،

تکالیف دانش اموزان به شرح زیر می باشد:

فارسی و نگارش
از روی متن درس  12 کتاب تمرین روخوانی کنید.
معنی کلمات داده شده ( چهار درس آخر) از آخر کتاب نوشته شود.
از روی کلمات مشخص شده درس 12 سه بار بنویسید.
کاربرگهای فارسی داده شده انجام شود.
نگارش سه صفحه ی اول درس 12 کامل شود.
ریاضی 
تمرینهای تناسب و جدول تناسب رفع اشکال شد و مبحث درصد تدریس شد.
تمرین های کتاب از صفحه ی 115 تا 120 هر چه در کلاس انجام نشده است انجام شود.
تست های پایانی فصل پنجم را  اگر هنوز تکمیل نکرده اید انجام دهید.
علوم تجربی
 کاربرگهای درس های نهم و دهم را پاسخ داده شد.
اجتماعی
 درس 19 تدریس شد ، لطفا کاربرگ های این درس را پاسخ دهید.
کاربرگهای درس ها 18 پاسخ داده شد.
هدیه های آسمانی
فرصت نداشتیم.
کار و فن آوری
برای هفته ی آینده قرار است هر دانش آموز روی مقوا چهار ردیف اصلی یک صفحه کلید کامپیوتر را بکشد و با خود به کلاس بیاورد.
دانش آموزان برای عید نوروز باید سبزه سبز کنند و عکس های آن را ارسال کنند.
قرآن
دانش آموزان باید آیه الکرسی را برای امتحان آخر سال قرآن حفظ کنند.

 

شاد باشید.

با تشکر

افسون فاطمی