تکالیف دانش آموزان کلاس ششم نوزدهم فوریه

با سلام و عرض ادب خدمت والدین و دانش آموزان عزیز

تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد:

فارسی و نگارش
شعر شهدا خورشیدند تدریس شد.
از روی متن های درس های کتاب تمرین روخوانی کنید.
دانش آموزانی که نمره ی املا کمتر از 17 گرفته اند از روی متن املا یک بار با دقت بنویسند و غلط های خود را سه بار صحیح بنویسند.
از روی بند آخر صفحه ی 68 ( صفحه ی دوم درس نهم) یک بار رونویسی کنید.
از روی کلمات بوعلی و بهمنیار سه بار با دقت نوشته شود.
از درس های نهم و دهم و یازدهم املا نوشته شود.
نگارش درس دهم کتاب کامل شود.
ریاضی 
درس زاویه ، متمم و مکمل تدریس شد.
صفحات 103 تا آخر 107 (قسمت های گفته شده در کلاس ) انجام شود.
علوم تجربی
درس هشتم تا آخر تدریس شد. لطفا کاربرگهای درس 7 را کامل کنید و درس 8  را پاسخ دهید.
اجتماعی
 درس 17 دریاهای ایران تدریس شد ، لطفا کاربرگ های این درس را پاسخ دهید.
کاربرگهای درس های 15 و 16 و 17 هفته ی آینده پاسخ خواهد داده شد.
هدیه های آسمانی
نداشتیم.
کار و فن آوری
دانش آموزانی که هنوز پروژه ی نقاشی کامپیوتری خود را نفرستاده اند سریع تر آن را کامل کنند و بفرستند.
قرآن
دانش آموزان باید روخوانی آیه الکرسی را برای امتحان قرآن تمرین کنند.
 

امتحان  تفکر و پژوهش برگزار شد.

با تشکر از شما

شاد باشید

افسون فاطمی