تکالیف کلاس ششم مدرسه سینا – دوازدهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان  و خانواده های گرامی،  تکالیف این هفته به شرح زیر خدمتتان ارائه می گردد:

فارسی و نگارش
شعر باران تمرین شد.
از روی متن درس نهم و دهم تمرین روخوانی کنید.
از روی نه خط اول صفحه ی 68 ( صفحه ی دوم درس نهم) یک بار رونویسی کنید.
از روی کلمات درس دهم سه بار با دقت نوشته شود.
از درس نهم و دهم هر کدام یک املا نوشته شود. هفته ی آینده از این دو درس املا خواهیم داشت.
نگارش سه صفحه ی اول تمرینات درس دهم کتاب انجام شود.
ریاضی 
درس مساحت دایره و استوانه  تدریس شد.
صفحات  99 و 100 و 101 و 102  ، و تمرینات شماره 1 و 2 و3 و 4  از صفحات 106و 107 انجام شود.
علوم تجربی
درس هفتم تا آخر تدریس شد. لطفا از روی متن درس بخوانید و کاربرگهای درس 7 را پاسخ دهید.
اجتماعی
 درس 16 تولید لباس تدریس شد ، لطفا کاربرگ های این درس را پاسخ دهید.
هدیه های آسمانی
نداشتیم.
کار و فن آوری
دانش آموزانی که هنوز پروژه ی نقاشی کامپیوتری خود را نفرستاده اند سریع تر آن را کامل کنند و بفرستند.
قرآن
دانش آموزان باید روخوانی آیه الکرسی را برای امتحان قرآن تمرین کنند.
هفته ی آینده امتحان قران و تفکر و پژوهش برگزار خواهد شد. ( این هفته فرصت نشد.)
برای امتحان قرآن روخوانی آیه الکرسی پرسیده خواهد شد.
امتحان تفکر و پژوهش نیازی به آمادگی ندارد.

دانش آموزان می توانند کتاب های قرآن و تفکر و پژوهش خود را همراه نیاورند.

 

با تشکر از شما

شاد و سرخوش باشید.

افسون فاطمی