تکالیف کلاس ششم – بیست و دوم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و اولیای عزیز،

تکالیف این هفته به شرح زیر به اطلاع می رسد:

 

فارسی و نگارش
روخوانی درس هشتم “دریاقلی” تمرین شد.
متن بخوان و بیندیش “تندگویان” را بخوانید و از متن آن 20 کلمه سخت پیدا کنید و از روی آن ها سه بار بنویسید.
یک املا از روی درس هشتم بنویسید.
نگارش  تمرینات درس هشتم کتاب کامل شود.
ریاضی 
صفحات 84 (کامل) و  85 (کامل) و 89 (کاردرکلاس بالا و فعالیت ) و 90 (کامل) و 91 ( فقط کاردر کلاس بالایی ) انجام شود.
علوم تجربی
امتحان ترم برگزار شد.
اجتماعی
هفته ی آینده امتحان ترم اجتماعی از درسهای اول تا آخر درس دوازدهم می باشد، لطفا کاربرگ های این دروس را به خوبی مطالعه بفرمایید.
درس چهاردهم تدریس شد ، دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.
هدیه های آسمانی
 دانش آموزان باید برگه ی تکلیف درس یازدهم را اگر انجام نداده اند ،انجام دهند.
کار و فن آوری
دانش آموزانی که هنوز پروژه ی نقاشی کامپیوتری خود را نفرستاده اند سریع تر آن را کامل کنند و بفرستند.