تکالیف کلاس ششم اول ژانویه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز
ضمن تبریک سال میلادی جدید بر شما و امید به اینکه تعطیلات خوبی را پشت سر گذاشته باشید. تکالیف این هفته را به شرح زیر می باشد:

ریاضی
تمرینات فصل چهارم کتاب ( مبحث تقارن ) تا دوران کامل انجام شد، مبحث دوران با دانش آموزان در کلاس تمرین شد.

صفحات کتاب ریاضی از ابتدای دوران تا آخر صفحه ی 76 انجام شود.

فارسی و نگارش

هفته ی آینده دانش آموزان امتحان ترم فارسی ، نگارش و املا و انشا دارند. 

برای امتحان فارسی و نگارش تمام مباحث درسی  باید مطالعه شود ، از جمله : معنی شعر ، معنی کلمات درس ها ، کلمات متضاد و هم معنی ، ترکیبات اضافی و وصفی ، نوع جمله و علامت نگارشی جمله ها ، تشخیص جملات و فعلها و تعداد جمله ، هجا ، ندا و منادا ، قافیه و ردیف ، مبالغه و کنایه و تشبیه و نکات نگارشی در کتاب نگارش و ضرب المثلها ….
برگه های تمرین اضافی فارسی را برای امتحان مطالعه کنید.
از روی متن  درس ها روخوانی کنید و  املا تمرین کنید.

اجتماعی 
درس دوازدهم تدریس شد ، لطفا کاربرگهای این درس را پاسخ دهید.

 

هدیه ها 

درس دهم تدریس شد ، لطفا کاربرگهای درسهای نهم و دهم  را پاسخ دهید.

با تشکر از شما

افسون فاطمی