تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۱۸ دسامبر

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۱۸ دسامبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز
امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید و از این فرصت به خوبی برای آمادگی جهت امتحانات ترم اول استفاده کنید. تکالیف این دو هفته را به شرح زیر می باشد:

ریاضی
فصل چهارم کتاب ( مبحث تقارن ) تا دوران کامل انجام شود .
تستهای پایانی فصل سوم از گوگل کلاس روم حل شود.

فارسی و نگارش
برگه های تمرین اضافی فارسی کامل انجام شود.
رو خوانی تمام متن‌های کتاب تا سر درس هشتم تمرین شود.
از روی کلمات هایلایت درسهای اول تا آخر درس هفتم دو بار بنویسید.
از روی هر درس یک املا ( بیشتر از نصف صفحه) بنویسید ، یعنی جمعا هفت املا
تمرینات نگارش درس ششم تکمیل شود.

علوم ، اجتماعی و هدیه ها
سوالات و کاربرگهای همه درسها جهت آمادگی برای امتحانات ترم اول مطالعه شود.