تکالیف کلاس ششم یازدهم دسامبر

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین عزیز، 

تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد:

فارسی و نگارش
درس ششم و شعر “همه از خاک پاک ایرانیم” تدریس شد.
روان خوانی و روخوانی درس جدید  تمرین شود.
 از روی شعر “ای وطن” و شعر “همه از خاک پاک ایرانیم”  یک دور کامل با خط خوب و بدون اشتباه املایی بنویسید.
نگارش سه صفحه ی اول درس ششم کتاب انجام شود.
ریاضی 
هفته ی آینده دانش آموزان از سه فصل اول امتحان خواهند داشت، لازم نیست  که تمرینهای درس تقارن را برای این هفته انجام دهند.
علوم تجربی
درس ششم تدریس شد، کاربرگ های این درس به طور کامل پاسخ داده  شود.
اجتماعی
درس یازدهم تدریس شد ، دانش آموزان باید برگه ی تکلیف درس یازدهم را انجام دهند.
هدیه های آسمانی
درس هشتم تدریس شد ، دانش آموزان باید برگه ی تکلیف درس هفتم و هشتم را انجام دهند.
کار و فن آوری
دانش آموزان باید تا هفته ی آینده پروژه ی نقاشی کامپیوتری خود را انجام دهند.

با تشکر از شما

افسون فاطمی