تکالیف دانش آموزان چهارم دسامبر

 

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز،

با توجه به اینکه درسهای کلاس ششم متنوع هستند و برای هر درس دانش آموزان تعداد قابل توجهی برگه دارند خواهش می کنم هر دانش آموز یک کلاسور برای برگه های درس ها داشته باشد تا به صورت موضوعی و مرتب و منظم برگه ها و مطالب درس ها را در آن قرار دهد. در ضمن لطف کنید برگه ها را چک کنید که کامل کپی گرفته شوند و همچنین استدعا دارم فرزندانتان همه کتاب ها و کلاسور خود را همیشه به همراه داشته باشد.

تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد:

فارسی و نگارش
هفته ی آینده دانش آموزان از کلمه معنی های درسهای فارسی امتحان خواهند داشت.
از درس “هفت خان رستم ” املا گفته شد و روخوانی درس از دانش آموزان پرسیده شد.
هفته ی آینده دوباره دانش آموزان از این درس املا خواهند داشت.
روان خوانی و روخوانی درس پنجم هر شب تمرین شود.
از روی درس هفت خان رستم یک دور کامل با خط خوب و بدون اشتباه املایی بنویسید.
بقیه ی نگارش درس پنجم کتاب انجام شود.
ریاضی 
تقسیم اعشاری به طور کامل تدریس شد.
قسمت های ذکر شده در کلاس از صفحات 54 تا آخر فصل تکمیل شود.
علوم تجربی
نداشتیم.
اجتماعی
درس دهم تدریس شد ، دانش آموزان باید برگه ی تکلیف درس دهم را انجام دهند.
هدیه های آسمانی
هفته ی آینده از درسهای اول تا هفتم امتحان هدیه ها برگزار خواهد شد.
لطفا برگه های تمرین های درسها مطالعه شوند.
کار و فن آوری
دانش آموزان تا دو هفته ی آینده پروژه ی نقاشی کامپیوتری خود را انجام دهند.

 

با تشکر از شما

افسون فاطمی