تکلیف هفته کلاس ششم ، بیست و هفتم نوامبر

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین عزیز کلاس ششم 

با توجه به اینکه درسهای کلاس ششم متنوع هستند و برای هر درس دانش آموزان تعداد قابل توجهی برگه دارند خواهش می کنم هر دانش آموز یک کلاسور برای برگه های درس ها داشته باشد تا به صورت موضوعی و مرتب و منظم برگه ها و مطالب درس ها را در آن قرار دهد. در ضمن لطف کنید برگه ها را چک کنید که کامل کپی گرفته شوند و همچنین استدعا دارم فرزندانتان همه کتاب ها و کلاسور خود را همیشه به همراه داشته باشد.

متاسفانه دقت و توجه و رفتار بعضی از دانش آموزان اصلا در حد دانش آموزان کلاس ششم نیست و نتیجه ی آن هم در وضعیت تحصیلی آن ها کاملا مشهود است ، لطفا بچه ها را هدایت فرمایید که مسئولیت کارها و تکالیف خود را به عهده بگیرند و جدیت پایه ی تحصیلی آنها را به ایشان گوشزد فرمایید.

تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد.

فارسی و نگارش
درس پنجم “هفت خان رستم ” تدریس شد.
روان خوانی و روخوانی درس پنجم هر شب تمرین شود.
 از درس هفت خان رستم سی کلمه ی سخت پیدا کنید و سه بار با دقت و بدون اشتباه املایی بنویسید.
از درس جدید یک املا نوشته شود.
سه صفحه ی اول درس پنجم کتاب نگارش انجام شود.
ریاضی 
متاسفانه همکاری کم دانش آموزان و کامل نبودن تمرینات آنها، امکان ادامه تدریس درس موجود نبود. بخشهایی از تمرینات رفع اشکال و توضیح داده شد.
لطفا قسمت های ذکر شده در کلاس از صفحات 48 تا آخر 53 و تست های پایانی (از گوگل کلاسروم ) فصل دوم در صورتی که کامل انجام نشده است تکمیل شود.
علوم تجربی
تمرینات درس های چهارم و پنجم در کلاس پاسخ داده شد.
اجتماعی
درس نهم تدریس شد ، دانش آموزان باید برگه ی تکلیف درس نهم را انجام دهند.
هدیه های آسمانی
هفته ی آینده از درسهای اول تا هفتم امتحان هدیه ها برگزار خواهد شد.
لطفا برگه های تمرین های درسها مطالعه شوند.
کار و فن آوری
دانش آموزان تا سه هفته ی آینده پروژه ی نقاشی کامپیوتری خود را انجام دهند.

 

با تشکر از شما 

افسون فاطمی