تکالیف کلاس ششم بیستم نوامبر

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین عزیز کلاس ششم 

با توجه به اینکه درسهای کلاس ششم متنوع هستند و برای هر درس دانش آموزان تعداد قابل توجهی برگه دارند خواهش می کنم هر دانش آموز یک کلاسور برای برگه های درس ها داشته باشد تا به صورت موضوعی و مرتب و منظم برگه ها و مطالب درس ها را در آن قرار دهد. در ضمن لطف کنید برگه ها را چک کنید که کامل کپی گرفته شوند و همچنین استدعا دارم فرزندانتان همه کتاب ها و کلاسور خود را همیشه به همراه داشته باشد.

متاسفانه دقت و توجه و رفتار بعضی از دانش آموزان اصلا در حد دانش آموزان کلاس ششم نیست و نتیجه ی آن هم در وضعیت تحصیلی آن ها کاملا مشهود است ، لطفا بچه ها را هدایت فرمایید که مسئولیت کارها و تکالیف خود را به عهده بگیرند و جدیت پایه ی تحصیلی آنها را به ایشان گوشزد فرمایید.

تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد.

فارسی و نگارش
روان خوانی و روخوانی همه ی متن های تدریس شده هر شب تمرین شود.
 از روی آخرین صفحه ی درس چهارم و متن حکایت “علم و عمل” رونویسی کنید.
هفته ی آینده معنی کلمات درس های اول تا چهارم پرسیده می شود.
درس چهارم کتاب نگارش تکمیل شود.
ریاضی 
مبحث ضرب و قسمتی از تقسیم اعشاری تدریس شد.
قسمت های ذکر شده در کلاس از صفحات 48 تا آخر 51 انجام شود.
تست های پایانی (از گوگل کلاسروم ) فصل دوم حل شود.
علوم تجربی
درس پنجم تدریس شد.
 دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.
اجتماعی
دانش آموزان باید برگه ی تکلیف درس هشتم را انجام دهند.
هدیه های آسمانی
درس هفتم تدریس شد.
 دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.
کار و فن آوری
درس دوم تدریس شد.

 

با تشکر از شما 

افسون فاطمی