تکالیف کلاس ششم سی ام اکتبر

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین کلاس ششم 

تکالیف این هفته به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: 

پاسخ کاربرگ های درس های اجتماعی و هدیه های آسمانی را به علت نداشتن وقت کافی در گروه تلگرام قرار خواهم داد. لطفا دانش آموزان برگه های خود را چک و تصحیح بفرمایند.

فارسی و نگارش
 دانش آموزان تا هفته آینده فرصت دارند که شعر ای مادر عزیز را حفظ کنند.
روان خوانی و روخوانی متن درس سوم هر شب تمرین شود.
 درس سوم تدریس شد، از روی کلمات مشخص شده درس سوم سه مرتبه بنویسند.
معنی کلمات درس سوم را از انتهای کتاب در بیاورید و حفظ کنید.
از درس سوم یک املا به صورت جمله ای بنویسید.
هفته ی آینده از درس سوم و کلمات آن املا خواهیم داشت.
 صفحات اول و دوم و سوم درس سوم کتاب نگارش تکمیل شود.
ریاضی 
ضرب و تقسیم کسرها و ساده کردن تدریس شد.
قسمت های گفته شده صفحات 28 تا انتهای صفحه ی 35 کتاب ریاضی انجام شود.
دانش آموزانی که تست های پایانی فصل اول را حل نکردند، لطفا این هفته انجام دهند.
علوم تجربی
پاسخ برگه های درس سوم داده شد.
 
اجتماعی
درس ششم تدریس شد.
 دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.
هدیه های آسمانی
درس چهارم تدریس شد.
 دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.

با تشکر از توجه و همکاری شما 

افسون فاطمی