تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – بیست و سوم مارچ

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

ساده کردن عبارات توان دار تدریس شد،قانون های مربوط به ضرب اعداد توان دار مرور شد.

و کاردر کلاس صفحه ی 91 و تمرین صفحه ی 92 حل شود.

 

فارسی : 

به دلیل جشن نوروز کلاس تشکیل نشد.

  • در صورتی که تمرینات هفته ی قبل خود را کامل انجام نداده بودید آن ها را کامل کنید ، هفته ی آینده چک خواهد شد.
  • هفته ی آینده از تمام بخش های “دانش زبانی” همه ی درس های کتاب فارسی تا آخر درس سیزدهم امتحان خواهیم داشت.
  • روان خوانی صفحه ی 126 “مرخصی ” را بخوانید و از متن آن 30 کلمه ی سخت در بیاورید و دو بار با دقت در دفتر خود بنویسید.

 

علوم :

به دلیل جشن نوروز کلاس تشکیل نشد.

سوالات جای خالی ، صحیح و غلط و چهار گزینه ای فصل نهم در کانال تلگرام گذاشته شد. لطفا جواب های خود را چک کنید و در صورت نیاز تصحیح نمایید.

متن فصل دهم علوم را بخوانید.

شاد باشید

با تشکر  فاطمی