تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – نهم مارچ

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

محاسبه اعداد و عبارات توان دار تدریس شد، تمرین های صفحه ی 85 مرور و حل شد.

تمرین صفحه ی 86 و کاردر کلاس صفحه ی 87 و 88 حل شود.

 

فارسی : 

متاسفانه دانش آموزان به اندازه ی کافی تمرین روخوانی انجام نمی دهند و بعضی فایل های صوتی که می فرستند اشتباهات زیادی دارد ؛ لطفا دانش آموزان متن روخوانی خواسته شده را در حضور والدین خود بخوانند تا اشتباهات خود را متوجه شوند.

روخوانی شعر رستگاری با تک تک دانش آموزان تمرین شد.

ضمائر جدا و پیوسته دوباره مرور و تمرین شد.

درس سیزدهم تدریس شد.

  • از روی کلمات مشخص شده درس سیزدهم سه مرتبه با دقت و بدون غلط بنویسید.
  • از درس سیزدهم ده جمله ی سخت را انتخاب کنید و بنوسید.
  • معنی کلمات درس سیزدهم را از انتهای کتاب بنویسید و حفظ کنید.
  • از درس دوازدهم و سیزدهم هر کدام یک املا بنویسید ، جلسه ی آینده از این دو درس و معنی کلمات آنها املا خواهیم داشت.
  • لطفا روخوانی درس سیزدهم را تمرین کنید و پس از تمرین کامل فایل صوتی خود را در تلگرام ارسال بفرمایید، نمره ی روخوانی بر اساس همین فایل های صوتی خواهد بود و دیگر در کلاس روخوانی پرسیده نخواهد شد. دانش آموزانی که فایل صوتی خود را نفرستند صفر خواهند گرفت

 

علوم :

تدریس فصل نهم انجام شد، لطفا سوالات جای خالی ، صحیح و غلط و چهار گزینه ای را انجام دهید.

 

شاد باشید

با تشکر  فاطمی