تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – ششم ژانویه

با سلام و تبریک سال نوی میلادی تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

تمرینات صفحه های  ۴۷و ۴۹ و ۵۰  انجام شود.

 

فارسی : 

هفته آینده دانش آموزان امتحان کتبی فارسی و امتحان املا و انشا خواهند داشت.

امتحان املا از متن های اصلی دروس تدریس شده ی کتاب خواهد بود. لطفا هر شب یک املا از یک درس بنویسید و کلمات سخت درس را تمرین کنید.

امتحان فارسی شامل : معنی شعر و متن ، معنی کلمه ها ، ترکیب های وصفی و اضافی ؛ هم خانواده ؛ جمله شماری و نوع جمله ها ، معنی عبارت های کنایه ، تشخیص فعل و فاعل و مفعول و متمم و نهاد و مسند و فعل اسنادی ، مخفف شده ها ، قافیه و ردیف ؛ مفهوم جمله و کلمه سازی با حروف خواهد بود . برای تمرین کتاب خود و تمرین های پلی کپی داده شده را مطالعه کنید.

 

علوم :

سوالات باقی مانده از فصل ششم در کلاس پاسخ داده خواهد شد.

 

شاد باشید

با تشکر  فاطمی