تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – بیست و پنجم نوامبر

با سلام خدمت شما عزیزان
تکالیف هفتگی کلاس هفتم به شرح زیر می باشد:

ریاضی:
امتحان ریاضی برگزار شد.

فارسی:

 از روی تمام کلمات سخت درسهای اول تا هفتم دو بار با دقت بنویسید.
کلمه و معنی های درس های اول تا هفتم را حفظ کنید ؛
از این کلمات دو کلمه در هر درس را انتخاب کنید و با آنها یک جمله زیبا و معنی دار بنویسید.
هفته ی آینده از این کلمات و معنای آنها امتحان کتبی گرفته خواهد شد.
املای این کلمات نیز باید درست نوشته شود املای آنها را هم تمرین کنید.

علوم:

سوالات  پلی کپی فصل چهارم را پاسخ داده شد. دانش آموزان از روی متن درس پنجم بخوانند تا این درس هفته ی آینده توضیح داده شود.

 

شاد باشید.