تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – یازدهم نوامبر

با سلام خدمت شما عزیزان
خواهشمندم برای انجام تکالیف خود برنامه ریزی بفرمایید که در طول هفته ضمن انجام تکالیف مدارس کانادایی خودتون همه را انجام دهید.
فارسی :

از روی خط دوازدهم تا آخر درس زیبایی شکفتن یک دور رونویسی کنید و در نوشتن کلمات سخت آن دقت کنید تا شکل کلمه در ذهن شما بماند.

با تشکر از دانش آموزانی که پلی کپی های فارسی داده شده را انجام داده بودند لطفا بقیه دانش آموزان  این پلی کپی ها را کامل کنند.

یک املا از روی درس “قلب کوچکم را به چه کسی هدیه دهم ؟”  بنویسید.

معنی کلمات درس چهارم و درسهای قبلی را حفظ کنید.

روخوانی “قلب کوچکم را به چه کسی هدیه دهم ؟” تمرین شود. لطفا هر دانش آموز پس از تمرین کافی روخوانی خود را به صورت فایل صوتی ارسال نماید.

ریاضی:
تمرین شماره های صفحه ی 30 انجام شود.

علوم:

فصل چهارم تدریس شد. لطفا دانش آموزان متن درس چهارم علوم را روخوانی کنند و سوالات جاخالی و صحیح و غلط پلی کپی های این درس را پاسخ دهند.

 

پیروز و پاینده باشید.