تکلیف هفتگی پایه هفتم بیست و هشتم اکتبر

فارسی:
روخوانی شعرهای “توفیق ادب” و “با بهاری که می رسد از راه”   تمرین شود. لطفا هر دانش آموز روخوانی خود را به صورت فایل صوتی ارسال نماید.

از روی کلمه های سخت “توفیق ادب” و “با بهاری که می رسد” سه بار با دقت بنویسید.

هفته ی آینده از زنگ آفرینش ، چشمه ی معرفت و توفیق ادب املا خواهیم داشت. لطفا یک املا از این متن ها بنویسید.

ریاضی:
تمرین های صفحه ی 19 انجام شود. فعالیت و کار در کلاس صفحه ی 23 و تمرین شماره 1 صفحه ی 24 انجام شود.

علوم:

سوالات درس سوم تا شماره ی 34 پاسخ داده شد، این سوالات هفته ی آینده پرسیده خواهد شد.

دانش آموزان بقیه ی سوالات درس سوم  را پاسخ دهند.

 

پیروز و پاینده باشید.