تکلیف هفتگی پایه هفتم ۲۲ اپریل

 

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۲۲ اپریل
فارسی:
درس هفدهم “ما می توانیم” روانخوانی شد. کلمات مهم درس مشخص و توضیح داده شد.
تکلیف:
روخوانی درس تمرین شود. جهت آمادگی برای املاء کلاسی، تمرین شود.
ریاضی:
مساحت جانبی و مساحت کل تدریس شد. صفحه های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی.
تکلیف:
تمرین های صفحه های ۷۸ حل شوند.
علوم:
درس “سفر غذا” پرسش و تمرین شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از فصل های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ امتحان خواهد بود که بر نمره ی مستمر تأثیرگذار است.
اجتماعی:
درس ۱۹ تاریخ، ” آریایی ها و تشکیل حکومت قدرتمند” تدریس شد. تا قسمت سلوکیان دانش آموزان سوالات مهم درس را نوشتند و در پایان کلاس بر روی دوخت دکمه و زیگزاگ کار کردند.

تکلیف:
تذکر مهم: هفته ی آینده نوبت تحویل پروژه ی کارو فن آوری نقشه ی “ماندلا ” به همراه نوشته ی آن می باشد. لطفاً برگه ها را بیاورید که به عنوان نمره ی پایان ترم ، ترم دوم درس کار و فن آوری منظور خواهد شد.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
شاد، سلامت و پیروز باشید.