تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۵ اپریل

 

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۵ اپریل
فارسی:
املاء کلاسی و امتحان از درس ” آدم آهنی و شاپرک” گفته شد. انشاء از موضوعات مطرح شده انشاء نوشته شد.
تکلیف:
هفته ی آینده امتحان از درس ” عهد و پیمان ” (درس یازدهم) برگزار خواهد شد. لطفاً جهت آمادگی مطالعه کنید.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۷۵ کتاب درسی انجام شد.
تکلیف:
لطفاً سوالات دروس قبلی را مرور کنید و چنانچه سوال و یا مشکلی بود، یادداشت کنید که هفته ی آینده بررسی کنیم.
علوم:
پرسش از فصل ۱۲ ” سلامت غذا” انجام شد که همگی دانش آموزان آمادگی خوبی داشتند.
فصل ” سفر غذا ” تدریس شد.
تکلیف:
فعالیت ها و خود آزمایی ها را انجام دهید. هفته ی آینده از فصل ” سفر غذا ” پرسش خواهد شد.
اجتماعی:
درس ۱۸، “قدیمی ترین حکومت ایران” تدریس شد. تمامی دانش آموزان دفترهای خیاطی را آورده و دوخت خود را
انجام دادند. از احساس مسؤلیت شان سپاسگزاریم.
تکلیف:
درس جدید را مطالعه بفرمایید.
پیام های آسمانی:
در مورد شب قدر، مقدرات و توبه صحبت و به سوالات دانش آموزان در این زمینه پاسخ داده شد.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
شاد، پیروز و سلامت باشید.