تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۱۱ مارچ

 

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۱۱ مارچ
فارسی:
املاء از درس “چرا زبان فارسی را دوست دارم؟” گفته شد. نمونه سوالات از درس های گذشته در کلاس تمرین شد.
تکلیف:
روخوانی درس دوازدهم تمرین شود. املاء کلاسی از درس دوازدهم خواهد بود. لطفاً تمرین کنید.
ریاضی:
امتحان ریاضی برگزار شد.
تکلیف:
مطالب امتحان مرور شود.

لطفاً با کلیک روی خط زیر به لینک برگه ی ریاضی برسید.

امتحان هفتم فصل 5 و 3
علوم:
فصل ۱۱ تدریس شد. فصل قبل دوره شد.
تکلیف:
شنبه ۲۵ مارچ، امتحان علوم از فصل های ۸، ۹ و ۱۰ خواهد بود.
اجتماعی:
دقت بفرمایید که دفاتر خیاطی را همراه بیاورید.
توجه داشته باشید که برای امتحان کار و فن آوری ترم دوم پروژه ی زیر که در کلاس به طور کامل توضیح داده شده است، در نظر گرفته شده است. ماندلا، هر روز ۱۵ دقیقه با تمرکز کامل به مدت ۳۰ روز انجام شود. در پایان هر روز رنگ آمیزی، دو خط در یک برگه نوشته شود که چه حس و یا فکری را دانش آموزان تجربه کردند. لطفا فراموش نکنید که سبزه ی نوروز را ۲۵ مارچ با خود به کلاس بیاورید.

پیشاپیش، نوروز باستانی را به شما عزیزان تبریک می گوییم و سالی نیک برایتان آرزومندیم.
پیروز و پاینده باشید.