تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۴ فوریه
فارسی:
شعر رستگاری و درس سیزدهم تدریس شدند. نکات مهم و معنی شعر گفته شد.
تکلیف:
صفحه ی ۱۱۸ بخش فعالیت های نوشتاری در منزل انجام شود. هفته ی آینده املاء کلاسی (به صورت جمله) از درس سیزدهم خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، دیکته در منزل تمرین شود. شعر رستگاری برای دو هفته ی آینده حفظ شود.
ریاضی:
تمرین های صفحه ی ۳۶ رفع اشکال شد. فصل ۵ تا پایان صفحه ی ۵۷ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۵۸ کتاب درسی حل شوند.
علوم:
امتحان علوم ترم اوّل برگزار شد.
هفته ی آینده فصل جدید را آغاز خواهیم کرد.
اجتماعی:
درس ۱۳ ” جمعیت ایران ” تدریس شد. نمرات امتحان ترم اول در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. برگه های امتحانی و سوالات و اشکالات مرور شدند.
تکلیف:
لطفاً دقت بفرمایید که دفترچه ی خیاطی را همراه داشته باشید.

هفته ی خوبی را برای شما عزیزان آرزومندیم.
با مهر
مجتمع آموزشی سینا