تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۸ ژانویه
فارسی:
درس دوازدهم ” خدمات متقابل اسلام و ایران” و همچنین ضمیمه ها تدریس شدند.
زنگ نگارش انشاء نویسی با موضوع ” برف” در کلاس تمرین و کار شد.
تکلیف:
صفحه ی ۱۱۲ در منزل حل شود.
ریاضی :
خاصیت توزیع پذیری عبارات جبری و پیدا کردن مقدار عددی عبارت جبری تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۳۶ کتاب درسی حل شوند.
علوم:
فصل های مورد نظر برای امتحان ترم اول، دوره، تمرین و رفع اشکال شده و نکات مهم تأکید شدند.
تکلیف:
هفته ی آینده ، شنبه ۴ فوریه امتحان ترم اول علوم خواهد بود. لطفا مطالعه و تمرین کنید.
اجتماعی:
امتحان ترم اول اجتماعی برگزار شد.
تکلیف:
هفته ی آینده دفترهای خیاطی را همراه بیاورید.
دانش آموزانی که تاکنون دو تکلیف درس تفکر و سبک زندگی را تحویل نداده اند، در نظر داشته باشند که هفته ی آینده آخرین زمان تحویل و دریافت تکلیف است.
همچنین هفته ی آینده آخرین مهلت تحویل کار عملی درس کار و فن آوری خواهد بود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا