تکالیف دانش آموزان کلاس هفتم – هفتم می

اجتماعی
درس 23 تدریس شد.
هفته ی آینده دانش آموزان امتحان نهایی درس اجتماعی از هشت درس آخر دارند.
کار و فن آوری
هفته ی آینده امتحان از مجموعه سوالات داده شده برگزار خواهد شد.
پاسخ تستهای کارو فن آوری در گوگل کلاسروم قرار خواهم داد، لطفا برای امتحان مطالعه فرمایید.