اجتماعی بیستم نوامبر

با سلام

دانش آموزان عزیزم هفته ی آینده امتحان اصلی درس اجتماعی از درس های اول تا هشتم دارید.

لطفا سوالات درسها را مطالعه بفرمایید.

فاطمی