تکالیف هفته ی سوم شنبه ۹ اکتبر

با سلام خدمت والدين گرامی تکالیف شنبه ۹ اکتبر  برای کلاس دوم   ارائه می‌شود

فارسی و نگارش

تکالیف خوانداری 

لطفاً روخوانی درس ۲ ” مسجد محله ی ما ” مطالعه شود. به صورت صوتی خوانده و فرستاده شود .

(اختیاری)   شعر من یار مهربانم حفظ گردد  به صورت صوتی ضبط کرده و  فایل آن را به گوگل کلاس روم بفرستید.

 

تکالیف نوشتاری

لطفاً از روی کلمات درس دوم یک بار نوشته شود سپس از درس و کلمات درس یک و دو یک دیکته در منزل گفته شود.

کاربرگ نگارش کامل شود . فایل آن در گوگل کلاس روم فرستاده میشود .

تکلیف اختیاری .لطفا خلاصه‌ی یکی از داستانهایی که امروز خوانده شد نوشته شود (مردی که زیاد نمیدانست و یا موشه و درخت سیب ) سپس نقاشی برای آن کشیده شود . کارت امتیاز خواهد داشت .

ریاضی

کاربرگ  ریاضی  کامل  شود( فایل در گوگل کلاس روم فرستاده می شود )

علوم:

برای هفته ی  آینده سوالات فصل ۲ پرسیده میشود مطالعه شود.

 

هدیه آسمانی و قرآن:

در باره ی  یکی از کارهای خوبی که برای تشکر از خداوند میتوانید انجام دهید  فکر کنید و دو خط در مورد آن  بنویسید .

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .