تکالیف هفته ی دوم ، ۲ اکتبر ۲۰۲۱

 

با سلام خدمت والدین محترم تکالیف این هفته ۲ اکتبر خدمت شما ارایه می‌شود.

فارسی


تکالیف خوانداری
:
☆لطفاً روخوانی درس” کتابخانه ی  کلاس ما ” تمرین شده و فایل صوتی آن در گوگل کلاس روم فرستاده شود .  تصویر درس و فایل پی دی اف درس اول ارسال شده است.
☆شعر من یار مهربانم برای دو هفته آینده حفظ شود . رو خوانی آن هفته‌ی آینده پرسیده میشود .

تکالیف نوشتاری:

☆لطفاً از روی کلمات مهم درس اول که فایل آن در گوگل روم گذاشته شده یکبار نوشته شود. قسمت کلمات هم معنی و مخالف شفاهی مرور شود .
لطفا دیکته ای از کلمات مهم درس اول گفته شود. هفته ی آینده  دیکته ی کلاسی از کلمات مهم درس اول خواهیم داشت.

☆صفحه‌ی ۱۵ و ۱۶ کتاب نگارش کامل شود . برای عزیزانی که کتاب ندارند این هفته فایل این قسمت در گوگل کلاس روم گذاشته می شود همانند قبل یا پرینت گرفته شود و کامل شود یا فقط جوابها در دفتر بدون صورت مساله و ارسال شود .

ریاضی:
مباحث فصل یک تکمیل شد .

☆لطفا از کتاب ریاضی صفحات ۱۰و ۱۱ و ۱۶ و ۱۷ کامل شود .فایل پی دی اف آن فرستاده شده  . دانش آموزان میتوانند در فایل پاسخ دهند یا پرینت گرفته شود و یا فقط پاسخ سوالها بدون صورت مساله در دفتر نوشته شده و ارسال شود .

علوم :
فصل یک مرور و فصل ۲ آب و هوای سالم تدریس شد .
☆لطفا سوالات فصل ۲ مرور شود پرسیده میشود . فایل آن در گوگل کلاس روم فرستاده  شده است .

لطفا تکالیف را در گوگل کلاس روم کلاس دوم   تا پنج شنبه ۷ اکتبر بارگزاری بفرمایید .

با تشکر

رستگار پناه