تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۷ فوریه

فارسی:

درس سیزدهم “ایران زیبا” با معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران تدریس شد و کلمات مهم آن در دفتر تمرین شدند . صفحات ۸۲ و واژه سازی صفحه ۸۳ تدرس شدند. املای درس “فردوسی” گفته شد. قسمت دوم انیمیشن کودکانه شاهنامه در کلاس پخش شد.

 

تکلیف:

– “پیدا کن و بگو” و “فکرکن و بگو” صفحه ۸۴ در کتاب انجام شود.

– با کمک پنج کلمه از درس “ایران زیبا” یک داستان کوتاه ۳ خطی در دفتر نوشته شود.

– دیکته درس درس سیزدهم “ایران زیبا” در منزل گفته شود.(اگر به روشهای خلاقانه دیگری به جز مداد و کاغذ هم این املا گفته شد فقط کافیست عکس آن برایم ارسال شود)

 

نگارش:

صفحات ۷۷ و ۷۸ در کلاس تکمیل شدند(به جز جدول صفحه ۷۸) و املای تشخیصی از درس قبل روی تابلو بازی شد.

تکلیف:

سوال ۲ و ۴ صفحات ۷۹ و ۸۰ از کتاب تکمیل شوند.

 

هنر:

داستان صوتی “شهر بستنی ها” برای دانش آموزان پخش شد سپس از آنها خواسته شد در مورد داستان یک نقاشی تخیلی بکشند.

 

*** برگه های امتحانی دانش آموزان بصورت منگنه شده به هم به دانش آموزان داده شد،لطفا بعد از بررسی و امضا هفته آینده مجددا آن را به مدرسه بیاورند.

 

شاد و موفق باشید

مریم مرادی