تکلیف هفتگی پایه دوم دبستان ۲۱ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه دوم دبستان ۲۱ اکتبر
فارسی:
درس دوم، ” مسجد محله ی ما” تدریس شد. روان خوانی درس تمرین شد. نگاه کن و بگو صفحه ی ۱۱ انجام شد و واژه سازی صفحه ۱۲ تدریس و سپس کامل شد. برای زنگ قصه خوانی ( جهت پرورش شنوایی زبان فارسی) داستان ” چغندر پر برکت ” خوانده شد.
تکلیف:
با واژه های ( باسواد، باخبر، با ارزش، باهوش ، باسلیقه ) جمله سازی کنید و در دفترتان بنویسید.
پنج واژه ی دو بخشی و پنج واژه ی یک بخشی از متن درس تهیه کنید و در دفترتان بنویسید.
نگارش:
سوال های ۳ و ۴ از صفحه ی ۲۰ کامل شد. صفحه ی ۲۱ سوال ۳ تدریس و انجام شد.
املای تکمیلی درس اول برگزار شد.
تکلیف:
سوال های ۱ و ۲ از صفحه های ۲۰ و ۲۱ انجام شوند.
ریاضی:
صفحه های ۱۵ و ۱۸ در کلاس تمرین شدند.
تکلیف:
مرور فصل اول صفحه های ۱۶ و ۱۷ انجام شوند.
علوم:
فصل چهارم ” زندگی ما و گردش زمین ” تدریس شد. سوالات درس قبل پرسش و دوره شد.
تکلیف:
برای هفته ی آینده بادنما یا فرفره درست کنید و به کلاس بیاورید.
این بعنوان کار کلاسی این فصل خواهد بود.

پیروز و پاینده باشید.
مریم مرادی

 

با درود خدمت اولیاء گرامی دانش آموزان پایه ی دوم دبستان
امیدوارم با سلامتی و شادی، هفته ی خوبی را پشت سر گذاشته و پایان هفته ی آرامی را پیش رو داشته باشید.
بدین وسیله از همگی شما عزیزان دعوت می نماییم که در جلسه ای که از ساعت ۳:۳۰ تا ۴:۰۰ بعد از ظهر شنبه، ۲۸ اکتبر در کلاس دوم برگزار خواهد شد، شرکت نمایید. در این جلسه، سرکار خانم مرادی، در رابطه با روش تدریس خود، آنچه را که شما عزیزان می توانید در راه یادگیری بهتر، به فرزندتان کمک کنید و همچنین مسؤلیت های دانش آموزان، صحبت خواهند کرد.
شرکت شما در این جلسه بسیار مهم و نشانه ی اهمیّیت یادگیری زبان مادری برای فرزندتان است.
با مهر و سپاس
ایروانی