تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۰ ماه می

با سلام خدمت اولیاء گرامی دانش آموزان پایه دوم
همانطور که در جریان برنامه امتحانات هستید، شنبه ۲۷ می ۲۰۲۳ ، دانش آموزان پایه ی دوم امتحان املاء و نگارش دارند. لطفاً جهت آمادگی برای امتحان املاء، دروس زیر را با آنها تمرین کنید و واژه هایی را که ارزش املایی دارند، همراه با جمله ای ساده به آنها دیکته بگویید.
۱ــ درس ششم صفحه ی ۳۶ و صفحه ی ۳۷ کوشا و نوشا
۲ــ درس دهم صفحه های ۶۴ و ۶۵ هنرمند
۳ــ درس دوازدهم صفحه ی ۷۲ فردوسی
۴ــ درس سیزدهم صفحه ی ۷۹ ایران زیبا
۵ــ درس پانزدهم صفحه ی ۹۲ نوروز
۶ــ درس شانزدهم صفحه ی ۱۰۲ پرواز قطره
برای امتحان نگارش، لطفاً مانند نمونه ای که در کلاس روی برگه ای با تاریخ روز انجام دادند و تصحیح شد با فرزندتان کار و تمرین کنید.
لطفاً دقت فرمایید:
از مادران گرامی همه ی دانش آموزان عزیز دعوت می نمایم روز شنبه ۲۷ می ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۰ ، پس از انجام امتحان املاء و نگارش، در کلاس پایه ی دوم حضور بهم رسانید. در این جلسه سرکار خانم وکیل زاده موارد مفیدی را متذکر خواهند شد. مدت زمان این جلسه نیم ساعت خواهد بود و پس از آن دانش آموزان با اولیاء خود مدرسه را ترک خواهند کرد. به امید دیدار همگی شما عزیزان در آخرین روز مدرسه برای پایه ی دوم هستیم.

سلامت، شاد و پیروز باشید.