تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۵ اپریل

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۵ اپریل
فارسی:
درس شانزدهم ” پرواز قطره ” تدریس شد. تمرین های صفحه های ۱۰۴ و ۱۰۵ انجام شد. روخوانی درس توسط دانش آموزان تمرین شد. املاء کلاسی به صورت ” املاء کتاب باز” از دروس گذشته برگزار شد.
املاء کتاب باز به این صورت است که دانش آموزان در درس های مشخص شده ای جستجو می کنند و کلماتی با حرف های خاصی را که از آن ها خواسته شده پیدا کرده و می نویسند. ( برای مثال بین درس های ۷، ۸ و ۹ واژه هایی را که حرف (صـ) را دارند پیدا کنید و بنویسید.
تکلیف:
روخوانی از درس “عمو نوروز” صفحه ی ۹۹ و “پرواز قطره” صفحه ی ۱۰۲ انجام شود. دیکته ی منزل به صورت کتاب باز خواهد بود. لطفاً برگه ی پیوست را چاپ کرده و در اختیار فرزندتان قرار دهید. دانش آموز از بین درس های دهم تا شانزدهم واژه های مربوط به هر ستون را پیدا کرده (مانند مثال که در هر ستون نوشته شده) و در ستون مربوطه بنویسد. اولیاء گرامی، لطفاً املاء را تصحیح فرمایید و به دقتر املا- روزانه ی مدرسه منگنه بفرمایید.

دیکته کلاس دوم

لینک  املا- کلاس باز

ریاضی:
تمرین ها و مسائل صفحه های ۱۰۴ تا ۱۰۸ تمرین، بررسی و تصحیح شد. اولیاء گرامی، لطفاً تمرین های این صفحه ها را چک بفرمایید که تکمیل شده باشند.
تکلیف:

ریاضی کلاس دوم 

لینک تمرین ریاضی
برگه ی پیوست را چاپ کرده و انجام دهید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
شاد، سلامت و پیروز باشید.