تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۵ مارچ

 

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۵ مارچ
فارسی:

تمرین خط و نوشتن صحیح با حفظ فاصله بین واژه ها انجام شد. املاء کلاسی از درس های “چهل کلاغ و یک کلاغ” و “ایران زیبا” گفته شد. درس جدید ” پرچم” تدریس شد.
تکلیف:

روخوانی درس جدید “پرچم ” تمرین شود. دو املاء هر کدام فقط پنج سطر در منزل نوشته شود. اولیاء محترم لطفاً دقت بفرمایید که املاء بصورت جمله های درس باشد. خواهشمندیم برای املاء از واژه ی تنها استفاده نفرمایید.
ریاضی:

برای اندازه گیری و آشنایی با متر و سانتیمتر و رابطه ی بین این دو، دانش آموزان به صورت گروهی، ​خط کش یک متری در کلاس تهیه کردند. تکلیف هفته ی قبل صفحه های ۹۴ و ۹۵ بازبینی، رفع اشکال و تمرین شدند.
تکلیف:

لطفاً صفحه های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ برای تکلیف انجام شوند.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم