تکلیف هفتگی پایه ی دوم دبستان ۱۰ مارچ

 

تکلیف هفتگی پایه ی دوم دبستان ۱۰ مارچ
فارسی:
خواندن شعر ” ای خانه ی ما” تمرین شد. نوشتن روی خط و خوش نویسی تمرین شد. همه ی دانش آموزان برای خوش نویسی از روی تابلو در دفترشان خوش نویسی انجام دادند.
تکلیف:
روخوانی از درس ” ایران زیبا” و ” یک کلاغ و چهل کلاغ” تمرین شود. املاء از درس های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برای هر هفته، دو دیکته گفته شود.
ریاضی:

اندازه گیری و استفاده از متر و خط کش تمرین شد. درس مرتبه ها و دسته های اعداد، یکان، دهگان و صدگان تدریس و تمرین شد.

تکلیف:
تمرین صفحه های ۹۴ و ۹۵ کتاب انجام شوند.
علوم:
درس “سرنوشت دانه” دوره شد.
تکلیف:
کاشت چند دانه لوبیا تا عدس. در یک ظرف کوچک “مثل لیوان” چند دانه ی لوبیا و یا عدس را به طرزی که در کلاس توضیح داده شد، بکارید و برای روز شنبه ۲۵ مارچ با خود به مدرسه بیاورید.

لطفاً یک صفحه تحقیق در مورد سفره هفت سین و اینکه هر کدام از اجزای هفت سین نشانه ی چه چیزی هستند، همراه با نقاشی هفت سین انجام دهید.
اولیای محترم لطفا دقت بفرمایید، فرزندتان وسایل تحریر شامل، مداد، پاکن، مداد تراش مناسب، خط کش ۳۰ سانتی متری همراه داشته باشد. همچنین برای انجام تمرینات و درس جدید ریاضی لطفا دقت بفرمایید که یک تکه پارچه و یا رومیزی نایلونی ضخیم به طول یک متر و عرض دو سانتی متر همراه فرزندتان به مدرسه بفرستید. چون درس جدید به صورت گروهی تمرین و یادگیری خواهد شد، متأسفانه چنانچه دانش آموزی وسیله ی فوق را همراه نداشته باشد، نمی تواند وارد بازی ریاضی مورد نظر شود.

پیشاپیش، این نوروز باستانی را به همگی شما گل های زیبا تبریک می گوییم.
پیروز و پاینده باشید.