تکالیف هفته ی هشتم ۱۳ نوامبر

با سلام خدمت والدین عزیز ، تکالیف ۱۳ نوامبر خدمت شما ارائه میشود:
فارسی و نگارش
لطفاً:
روخوانی درس پنجم با فایل صوتی تمرین و بچه ها به روخوانی خود گوش دهند .
از روی کلمات مهم درس یک بار نوشته شود .
از کلمات مهم و مشکل تر درس ۴ و ۵ دیکته گفته شود .
از کتاب نگارش درس ۵
لطفاً:
صفحه ی ۳۸ و تمرین ۱ از صفحه ی ۳۷ کامل شود.
هفته آینده  از درس ۴ دیکته خواهیم داشت.
ریاضی

امتحان مستمر انجام شد.
لطفاً:

صفحه ی ۴۳ و ۴۶ کتاب ریاضی در مورد خط تقارن انجام شود
همچنین کاربرگ مربوط به تقارن انجام شود .

برخی ویدیو های آموزشی ارائه شده در کلاس در گوگل کلاس روم را گذاشته می‌شود.
علوم
لطفاً درس ۱ تا ۴ برای هفته آینده برای امتحان مستمر علوم مطالعه شود .
🔊 فایل ها و سوال های هر فصل علوم در تاپیک یا موضوع ” مطالب کلاس” گوگل کلاس روم قرار داده می‌شود .
لطفا تکالیف تا ساعت ۸ عصر جمعه فرستاده شوند.
هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .