تکالیف هفته ی ششم ۳۰ اکتبر

 

با سلام خدمت والدین گرامی تکالیف ۳۰ اکتبر خدمت شما ارائه می شود:

فارسی و نگارش

لطفاً:

♦رو خوانی قسمت “راه سلامتی” صفحه ۲۱ کتاب فارسی همراه با فایل صوتی تمرین شود. ♦از کلمات ترکیبی درس های ۱ و ۲ و ۳ که فایل آن در گوگل کلاس روم گذاشته شده یک بار رو نویسی شود .
♦کار برگ مصاحبه با میکروب انجام شود بچه ها میتوانند از کلمات مهم درس سوم در نوشته استفاده کنند .

ریاضی

ادامه مبحث جمع فرآیندی همراه با استفاده از جدول اعداد و مبحث ربع و نیم و جمع و تفریق ها به روش تقریب زدن  تا پایان صفحه ۳۳تدریس شد .

♦لطفاً تمرینات باقی مانده تا پایان صفحه ی۳۳  کامل شود. همچنین تمرین های مرور فصل صفحه ۳۴ و ۳۵ انجام شود.

 علوم

♦لطفاً سوالات و خلاصه فصل ۴ علوم مرور شود .همچنین یک نقاشی در رابطه با چهار فصل سال کشیده شود.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.