تکالیف هفتگی پایه ی نهم – هژدهم می

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

 

ریاضی :

تعدادی از تمرینهای داده شده ی هفته ی گذشته مرور و حل شد.

لطفا کاردرکلاس صفحه 139 و تمرین صفحه ی 139، کاردرکلاس صفحه 141 و 143  و تمرین صفحه ی 143 را حل کنید.

 

فارسی:

امتحان شفاهی برگزار شد.

درس آخر (نیایش ) تدریس شد.

 

علوم :

برای امتحان نوبت دوم کتاب را دوره کنید.