تکالیف هفتگی پایه ی نهم – سی ام مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

تمرین های هفته ی پیش مرور و رفع اشکال شد.

لطفا کاردرکلاس صفحه ی 110 و  صفحه ی 112 را کامل و کاردرکلاس صفحه ی 116 را حل کنید.

 

فارسی:

روان خوانی انجام شد.

درس 16 آرزو تدریس شد.

تکلیف : معنی واژه های  ” ک ” + ” ح ” + ” خ ” پرسیده خواهد شد.

انجام کارگاه متن پژوهی بخش نوشتن

 

علوم :

فصل بی مهره ها تمام شد. فصل بی مهره ها پرسیده می شود.

فعالیت : جمع آوری اطلاعات صفحه ی 150 انجام شود.

 

شاد باشید