تکالیف هفتگی پایه ی نهم – بیست و سوم مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

تمرین های هفته ی پیش مرور و رفع اشکال شد.

لطفا کاردرکلاس و تمرین صفحه ی 106و 107 و فعالیت صفحه ی 108 و کاردرکلاس صفحه ی 109 حل شود.

 

فارسی:

تکلیف :  نوشتن سه جمله ی غلط و درست ( درست نویسی 6 )

انشا صفحه ی 84 ( مثل نویسی )

معنی واژه های  ” ق ” + ” ج ”  پرسیده خواهد شد.

خود ارزیابی صفحه های 108 و 109.

 

علوم :

پرسش از فصل دنیای گیاهان و جانوران بی مهره

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 146

 

شاد باشید