تکالیف هفتگی پایه ی نهم – اول مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

مبحث نامعادلات تدریس شد. تعدادی از تمرینهای اتحادها مرور شد.

لطفا کاردرکلاس صفحه ی 91 و تمرین و کاردرکلاس صفحه ی 93 و 94 حل شود.

اگراز تمرینهای اضافی داده شده چیزی باقی مانده است لطفا کامل کنید.

 

فارسی:

پرسش کلاسی انجام شد و تکالیف بررسی شد.

درست نویسی تدریس شد.

سیرت سلیمان معنی شد.

تکلیف :  نوشتن صفحه ی 101 و 102

معنی واژه های “غ ” + ” پ ” + ” ت ”  + آثار قیصر امین پور پرسیده خواهد شد.

 

علوم :

دنیای گیاهان تدریس شد.

پرسش از فصل

انجام فعالیت صفحه ی 139 ( گروه بندی از کلید دوراهی )

فعالیت صفحه ی 136 ( مقایسه ی مخروط نر و ماده در گیاه کاج )

 

شاد باشید