تکالیف هفتگی پایه ی نهم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

چون مبحث اتحادها خیلی مهم است این هفته هم فقط تمرین حل شد و درس جدید داده نشد.

یک سری تمرین در کانال تلگرام مدرسه فرستاده خواهد شد،  لطفا آنها را انجام دهید.

 

فارسی:

با تشکر از دانش آموزان که این هفته در درس فارسی آمادگی خیلی خوبی داشتند.

درس دوازدهم تدریس شد.

پرسش کلاسی انجام شد.

جمله های درست نویسی بررسی شد.

تکلیف : بخش نوشتن صفحه ی 96 را انجام دهید.

معنی واژه های “ع ” + ”ب ”  پرسیده خواهد شد.

“سیرت سلیمان ” را تمرین کنید و صدای خود را بفرستید.

 

علوم :

فصل گوناگونی جانوران تدریس شد.

پرسش از فضا

حل خود آزمایی و انجام فعالیت های فصل برای هفته آینده

 

شاد باشید