تکالیف هفتگی پایه ی نهم – سوم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ،

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

اتحاد اول و دوم مرور شد.

اتحاد مزدوج تدریس شد.

تمرین صفحه ی 85 باقی مانده از هفته ی قبل ، کاردرکلاس صفحه ی 86 ، فعالیت و کاردرکلاس صفحه ی 87 ، فعالیت شماره 2 صفحه ی 88 و تمرین صفحه ی 89  را حل کنید.  دانش آموزان عزیز لطفا از اول هفته برنامه ریزی لازم را بفرمایید که تمرینات خود را کامل حل کنید.

 

فارسی:

زن پارسا تا پایان تدریس شد.

دیکته و معنی به صورت کتبی گفته شد.

تکلیف : پرسش کتبی کلاسی از درس 11 خواهیم داشت.

معنی واژه های “ص ” پرسیده خواهد شد.

 

علوم :

تدریس فصل نگاهی به فضا

پرسش از فصل تا منظومه شمسی

فعالیت : درست کردن زاویه یاب

 

شاد باشید