تکالیف هفتگی پایه ی نهم – بیست و هفتم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ،

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

مبحث چند جمله ای ها و جمع و ضرب آنها و اتحاد اول و دوم تدریس شد.

قسمت 1 صفحه ی 79 ، کاردرکلاس صفحه ی 80 و کاردرکلاس صفحه های 83 و 84 و تمرین صفحه ی 85 را حل کنید.

 

فارسی:

زن پارسا تدریس شد. تا پایان پاراگراف سوم صفحه ی 82 تدریس شد.

پرسش به عمل آمد.

تکلیف : درس دهم را تا جایی که تدریس شده است مرور کنید.

معنی واژه های “ر + ز + س + ش ” پرسیده خواهد شد.

برای دیکته مطالعه بفرمایید.

 

علوم :

امتحان ترم اول برگزار شد.

از فصل ماشین ها سوال می شود.

 

شاد باشید