تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۲ اپریل

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۲ اپریل
فارسی:
کنفرانس شایان برگزار شد. پرسش از واژه نامه پ و ت انجام شد.
تکلیف:
پرسش از واژه نامه برای حروف (ج، چ، ح و خ) و اعلام حرف ج و ح. هفته ی آینده از دروس ۱ و ۲ امتحان خواهیم داشت. لطفا مطالعه بفرمایید چون قسمتی از نمره ی مستمر خواهد بود.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ۱۱۲ انجام شد. فصل هفتم، ” ساده کردن عبارت های گویا” صفحه های ۱۱۴ تا ۱۱۷ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸ حل شوند.
علوم:
درس های قبلی بصورت دوره پرسش شد.
تکلیف:
از سه فصل آخر امتحان خواهیم داشت.
اجتماعی:
درس ۲۳ “بهره وری” و درس ۲۴ ” بهره وری سبز” تدریس شد.
تکلیف:
هفته ی آینده اجتماعی از کل بخش اجتماعی به عنوان دومین امتحان میان ترم ، ترم دوم خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی مطالعه بفرمایید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
شاد، سلامت و پیروز باشید.