تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱۵ آپریل

 

 

 

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱۵ آپریل

فارسی:
کنفرانس دانش آموزان شیوا و کوروش بسیار عالی انجام شد.
تکلیف:
واژه نامه حرف پ + ت + اعلام حرف ب
درست نویسی ۶ (۵ جمله ی غلط + ۵ جمله ی صحیح)
ریاضی:
درس سوم فصل ۶ ( دستگاه معادله های خطی) تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۱۱۲ کتاب حل شوند.
علوم:
فصل فضا پرسش و دوره شد. فصل چگونگی جانوران تدریس شد.
تکلیف:
انجام فعالیت های فصل و آمادگی برای پرسش از فصل برای هفته ی آینده.
اجتماعی:
درس ۲۱ “نهاد حکومت و درس” و درس ۲۲ “حقوق و تکالیف شهروندی” تدریس شد.
تکلیف:
توجه داشته باشید تاریخ ۲۹ آپریل، زمان معین شده برای امتحان میان ترم قسمت دوم اجتماعی برای ترم دوم است. لطفا مطالعه بفرمایید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
شاد، سلامت و پیروز باشید.