تکالیف پایه چهارم ابتدایی 18 می

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 18 می:

فارسی:

مباحث نگارش مرور شد ،  امتحان نگارش و دیکته برگزار شد .

ریاضی:

برگه تمرین های دوره ای به دانش آموزان داده شد. تعدادی از سوالات آن در کلاس کار شد. مباحثی که دانش آموزان در آن اشکال داشتند توضیح داده شد و تمرین هایی در آن مورد حل شد.

تکلیف:

صفحه دوم برگه داده شده جلسه قبل را با دقت حل کنید.

جهت آمادگی در امتحان ریاضی ، برگه هایی را که به عنوان تمرین در کلاس و یا تکلیف از اول سال تا جلسه قبل داده شده ، حتما تمرین کنید و با آمادگی کامل در امتحان حاضر شوید.

علوم و اجتماعی:

جلسه آینده کتاب علوم و اجتماعی همراه خود داشته باشید.