تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۱ اکتبر

 

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۱ اکتبر
فارسی:
درس ” راز نشانه ها ” تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص و معنی شد.
تکلیف:
روخوانی درس راز نشانه ها تمرین شود. از روی واژه های مشخص شده ی درس دو مرتبه نوشته شود. هفته ی آینده املای کلاسی از درس ” راز نشانه ها ” خواهد بود. یک دیکته از درس فوق در منزل تمرین شود.
نگارش :
از متن درس ” راز نشانه ها” یک جمله که در آن کلمه ی ( الاغ ، قهوه خانه، هوش ، معذرت، حاکم، فهمیدم ، علف ، حدس بکار رفته است را پیدا کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید

چهارم جدول

ریاضی:
مقایسه ی کسرها دوره و تمرین شد.
تکلیف:
تمرین های حل شده دوره شود که چنانچه مشکلی هست، هفته ی آینده برطرف گردد.

شاد باشید
محدثه زمانی