تکلیف هفتگی کلاس چهارم تاریخ ۲۰ می 

 تکلیف هفتگی کلاس چهارم تاریخ ۲۰ می 
فارسی: دیکته از درس ۱۰ تا ۱۶ گفته شد. تمرین  پرسش و پاسخ نمونه سوالات  داده شده از کتاب فارسی و نگارش انجام شد
تکلیف: نوشتن کلمات جدید درس ا تا ۷
علوم: مرور فصلهای آخر کتاب و تمرین  پرسش و پاسخ نمونه سوالات داده شده از کتاب انجام شد.
هفته ی آینده دانش آموزان پایه چهارم امتحان پایان ترم علوم خواهند داشت
اجتماعی: تمرین پرسش و پاسخ نمونه سوالات داده شده از کتاب انجام شد
آزمون ریاضی برگزار شد.
شاد و سلامت باشید.
نسیم نیازکار