تکلیف هفتکی چهارم ابتدایی ۶ می

تکلیف هفتکی چهارم ابتدایی ۶ می

فارسی: تمرین  و حفظ شعر اتفاق ساده و لطف حق
تکلیف: حفظ هر دو شعر و آمادگی برای امتحان .نوشتن کلمات جدید درس ۱۴ و ۱۵ آمادگی برای املا از همان درسها
ریاضی: حل تمرین و رفع اشکال صفحات ۱۳۰ تا ۱۳۹
تکلیف: مرور درس جدید اندازه گیری محیط و مساحت چهار ضلعی ها 
هدیه های آسمانی: تدریس دروس ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹ و پاسخ به پرسشهای آخر هر درس
تکلیف: مطالعه کتاب و جزوه و نمونه سوالات آمادگی برای امتحان
امتحان قرآن و روانخوانی از کتاب فارسی برگزار شد.
شاد و سلامت باشید.
نسیم نیازکار