تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۷ ژانویه

 

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۷ ژانویه
فارسی:
امتحان دیکته ترم اوّل برگزار شد. روخوانی و تمرین حفظ شعر و همچنین رونویسی از درس دوازدهم انجام شد.
تکلیف:
شعر ” اتفاق ساده” از درس دوازدهم حفظ گردد. معانی کلمات جدید درس اول تا هفتم برای امتحان شفاهی تمرین و حفظ شوند.
ریاضی:
مبحث ضرب اعداد سه رقمی در سه رقمی تدریس و تمرین های صفحه های ۵۱ و ۵۲ در کلاس حل شدند.
تکلیف:
تمرین های صفحه های ۵۳ و ۵۴ حل شوند.
اجتماعی:
درس دوازدهم ” سفری به تخت جمشید” تدریس شد.
تکلیف:
درس جدید مطالعه و به سوالات پایان درس پاسخ داده شود.

با آرزوی شادی و سلامتی همگی شما عزیزانم،
نسیم نیازکار