تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۴ سپتامبر

 

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۴ سپتامبر
فارسی:
درس اول (ستایش خدا) تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص شد. معنی شعر و نکات دستوری شعر (بیت، مصرع، ردیف، قافیه) تدریس و تمرین شد. واژه های مهم : (گفتم، کیست، نیست، به خوابم، جوابم، شنیدم، ندیدم، فرزند، نهان، آهسته)
تکلیف:
از روی شعر چند بار تمرین روخوانی کنید. واژه های مشخص شده را ۲ مرتبه بنویسید و با هر واژه یک جمله بسازید.
داستان خوانی: داستانهای (این کار زشت است) (یک جای خالی) (جنگ دریا) (راه رفتن در خواب) در کلاس خوانده شد. خلاصه ی هر کدام را که به یار دارید در سه خط بنویسید.
ریاضی:
سوالات داده شده را در دفتر باز نویسی و حل کنید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم