تکالیف 30 اپریل

با سلام و روز بخیر

تکالیف 30 اپریل به شرح زیر می باشد :

فارسی : یکبار از کلمات مشخص شده درس هفدهم نوشته شود ، یک برگ معنی کلمات، مخالف و  هم خانواده درس هفدهم جهت مطالعه دانش آموزان ارسال می گردد ، هفته ی آینده از درس هفدهم دیکته خواهیم داشت .

ریاضی : تمرین های صفحات 134 الی 139 انجام شود .

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان